Skuteczne metody pracy z pacjentem zgłaszających myśli samobójcze


Informacje o szkoleniu:

Forma: ONLINE na platformie

Czy otrzymam materiały ze szkolenia? TAK

Czy otrzymam dyplom/certyfikat potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu? TAK

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z Koordynatorką szkolenia[email protected] 


Ramowy plan szkolenia:

 • Omówienie czym są myśli samobójcze.
 • Jak odróżnić myśli rezygnacyjne od samobójczych.
 • Mity na temat myśli samobójczych.
 • Jak ocenić ryzyko podjęcia próby samobójczej.
 • Co robić w sytuacji, kiedy jest wysokie prawdopodobieństwo podjęcia próby samobójczej.
 • Jak pracować z pacjentem, który zgłasza MS.
 • Omówienie kilku wybranych technik pracy z pacjentem zgłaszającym myśli samobójcze.
 • Przestrzeń na odpowiedź na kilka wybranych pytań.

 

Co zyskam uczestnicząc:

 • WIEDZĘ o tym czym są myśli samobójcze 
 • INFORMACJE o tym jak odróżnić myśli samobójcze od myśli rezygnacyjnych 
 • POZNASZ mity dotyczące myśli samobójczych 
 • OSWOISZ się z sytuacjami trudnymi, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo podjęcia próby samobójczej i poznasz adekwatne procedury działania 
 • DOWIESZ się jak być specjalistą skutecznie wspierającym pacjentów z myślami samobójczymi 


Prelegent:

Szkolenie prowadzi psycholog mgr DOMINIKA WACH-PLESKOT:

Psycholog kliniczny Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Obecnie jestem w trakcie czteroletniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii DIALOG, opartym na podejściu integracyjnym.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk i staży, m.in. w Mazowieckim Centrum Zdrowia w Pruszkowie w Tworkach na oddziale psychogeriatrycznym całodobowym, w Ośrodku Synapsis, w Ośrodku Psychoterapii i Analizy Grupowej Archetypy. Ukończyłam staż diagnostyczny, gdzie nabyłam doświadczenie w diagnostyce psychologicznej dorosłych i dzieci przy użyciu narzędzi diagnostycznych (m.in. MMPI, DIVA, d2-R, WAIS-R, Conners 3, IDS-2).Nieustannie poszerzam zakres swojej wiedzy uczestnicząc w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach, m.in. z zakresu interwencji kryzysowej, diagnozy psychologicznej, poradnictwa psychologicznego.

Więcej informacji o prelegentce na stronie: www.psychoklinika.pl