Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Platformy https://www.akademiapsychokliniki.pl.

Drogi użytkowniku! Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, żebyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się bezpiecznie. Poniżej znajdziesz informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą Platformę. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 1. Administratorem danych jest Poradnia Zdrowia Psychicznego Educatio Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy pod numerem KRS: 0000695608, NIP:5361930421, REGON: 368316554. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używamy bezpiecznego protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 3. Dane osobowe podane w formularzu przy zakładania Konta Użytkownika są traktowane jako poufne.
 4. Dane osobowe przetwarzane są:
 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 • w zakresie i celu niezbędnym do stworzenia treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 1. Każda osoba ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu lub wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected].
 3. Usunięcie danych osobowych może nastąpić w skutek cofnięcia zgody lub wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 5. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 6. Dane będą przetwarzane tylko przez okres, w którym będzie ku temu podstawa prawna, a więc do momentu, w którym:
 • na Usługodawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania danych,
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową,
 • Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą,
 • zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych. Pliki Cookies
 1. Nasza Platforma, podobnie jak większość innych witryn internetowych korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek), w celach: statystycznych, marketingowych, udostępniania kluczowych funkcji Platformy.
 2. Gromadzone informacje dotyczą: adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych oraz informacji o czasie, dacie i lokalizacji. Dodatkowe dane osobowe, takie jak: adres e-mail i imię, zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik wypełniając formularz wyraził na to zgodę.
 3. Jeśli Użytkownik nie wyłączył wykorzystywania plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki, oznacza to, że wyraził zgodę na ich wykorzystanie.
 4. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, Użytkownik może skorzystać z pliku pomocy (wciskając klawisz F1 w przeglądarce).